گروه نرم افزاری سامان پژوه

گروه نرم افزاری سامان پژوه

سایت پشتیبانی سیستم یکپارچه مالی فلاح

آخرین اصلاحات

 14 دی:

فرمت اعداد کلیه گزارشها اصلاح شد تا نمایش اعشار هوشمند شود. اگر اعشار نبود، 00(دو صفر) نمایش داده نمیشود. اگر یک رقم اعشار بود، فقط یک رقم بعد از ممیز نمایش داده میشود. حداکثر تا سه رقم اعشار ممکن است نمایش داده شود.

تغییر گروهی سفارشات - حسابهای «شرکتها» بعنوان فروشنده قابل انتخاب نبودند.

هنگام دریافت سفارشات از فایل، (Email) لیست حسابها به صورت اضافی نمایش داده میشد.

هنگام دریافت سفارشات از فایل، (Email) تاریخ سفارش 85 بود، تاریخ روز شد.

 هنگام دریافت سفارشات از فایل،(Email) یافتن و نمایش نام کالا هوشمندتر شد. مثلاً اگر «ذرت خارجی» وجود نداشت، در صورت وجود «ذرت» یافت می‌شود

هنگام دریافت اطلاعات خودرو، اگر چند خودرو انتخاب میشد، و کلید «دریافت و تولید سند» زده میشد، پس از دریافت و ذخیره اطلاعات خودروها، کلیه سفارشات مربوط به خودروها تولید سند مجدد میشد، اصلاحات صورت گرفت که فقط سفارش(های)ی که خودروهای انتخاب شده جزو آن(ها) هستند تولید سند شوند.

 11 آذر:

در دفترچه تلفن در صورتی که مشخصات تکمیلی شخصی را پاک کنید از لیست دفترچه تلفن خارج می شود.

اطلاعات خودروهایی که از طریق ایمیل دریافت می شد،حل شد.

 18 مهر:

در قسمت دریافت اطلاعات خودروها از فایل، گزینه ((همه تاریخ ها،تاریخ امروز شوند.))اضافه شد.

 24 مرداد:

چاپ انتخاب شده ها در تراز

در آمار ماهیانه (F1 در لیست حساب) بدهکار - بستانکار معکوس بود، اصلاح گردید.

در گزارش های سفارشات (و شاید برخی گزارشهای دیگر) کلیک روی عنوان ستون انتخاب باعث انتخاب همه (معکوس سازی انتخاب) نمیشد

هنگام ذخیره فایل لیست خودرو (برای ارسال با رایانه) وضعیت چاپ تغییر میکند تا خودروهای ذخیره شده در گزارشهای بعدی نمایش داده نشوند.

21 تیر:

در تنظیمات انبار، «در چاپ رسید و حواله واحدها ثابت فرض شوند» اضافه شد که در صورت انتخاب آن، هنگام چاپ رسید و حواله، بجای ستون واحد، مقدار واحد دوم چاپ میشود. عنوان این ستون، نام واحد دوم اولین کالای رسید/حواله خواهد بود

عدم چاپ جمع فاکتور در صفحات ماقبل آخر.

در فاکتور، آخرین وضعیت انتخاب شده شرایط فروش ذخیره میشود.

در چاپ رسید و حواله، اگر یک صفحه باشد، شماره صفحه چاپ نمیشود.

در چاپ رسید و حواله، توضیحات نیز چاپ میشود.(در صورت وجود)

در تعریف چک امکانات زیر اضافه شد عدم امکان اصلاح دسته چک بصورتیکه شماره استفاده شده دیگر جزو چک اصلاح شده نباشد. عدم امکان اصلاح حساب دسته چک پس از استفاده حداقل یک برگ از چک. پیغام اطمینان قبل از حذف دسته چک. امکان نمایش شماره های استفاده شده دسته چک ها امکان نمایش شماره های استفاده نشده (باقیمانده) دسته چک ها. فعال مانده دسته چک در لیست پس از اصلاح آن.

افزایش سرعت نمایش صفحه کارهای روزانه برای سیستم سفارشات

رفع خطای بی موقع «امکان تولید سند در سند شماره 1 وجود ندارد» در سیستم سفارشات

 26 اردیبهشت:

در لیست حساب، کلید Enter دفتر آنرا نمایش میداد. در مواردی کاربر لازم داشت که قبل از نمایش دفتر تغییری در تنظیمات آن بدهد. بنابراین در صورتی که هنگام زدن کلید Enter کلید Shift را نگه داشته باشد، صفحه نمایش دفتر در حالیکه در آن حساب مورد نظر انتخاب شده است نمایش داده می‌شود.

15اردیبهشت:

در چاپ تراز بصورت A4 عمودی، جمع ستون آخر (مانده بستانکار) نادرست بود در دریافت اطلاعات اول دوره، در صورت وجود خطا یک صدای کوچک تولید میشد، الان پیغامی به مدت دو ثانیه داده میشود. در گزارشهای دفاتر، ترازها، چکها، ... شکلک دیسکت کمی به سمت راست منتقل گردید تا نوار اسکرول پوشیده نشود در گزارشهای دفاتر، ترازها، چکها، ... پس از انتخاب از لیست، در صورت استفاده از BackSpace متن جستجوی (در صورت وجود) پاک میشود،

26 فروردین 88:

در جستجوی حساب، اگر از ( یا علامات مشابه استفاده میشد، یافت نمیشد اصلاح شد. در تعریف حساب استفاده از ( یا + و علامات مشابه، باعث اضافه کردن [] میشد، اصلاح شد. خلاصه سازی سند دارای مشکل بود، رفع شد. (سطح معین حسابهای را کنترل نمیکرد)

سرعت انتقال اطلاعات موجودی اول دوره بهینه سازی گردید. هنوز سرعت کم است اما خیلی بهتر از قبل. در انتخاب حساب، در صورتیکه حساب زده شده وجود نداشت، اولین حساب نمایش داده میشد، اصلاحات لازم صورت گرفت تا آخرین حساب یافت شده فعال باقی بماند.

در ایجاد سند افتتاحیه گزینه جدیداً اضافه شده تحت عنوان «برای اسناد دریافتنی و پرداختنی» از حساب افتتاحیه بجای حساب اشخاص استفاده شود

امکان انتقال اطلاعات سفارشات سال گذشته اضافه گردید.

در سفارشات قسمت «اضافه از طریق لیست» هنگام زدن کلید، پیغامی اضافی نمایش داده میشد، اصلاح شد.

در صورت انجام عملیات پس از انتخاب یک یا چند سطر در دفاتر و سایر گزارش ها و لیست ها رنگ زمینه انتخاب شده ها عادی میشد. در دفاتر و ترازها، در صورت تغییر عرض ستونهای ارقام و تاریخ، آخرین وضعیت حفظ می‌شود. در ضمن عرض ستونهای عددی (بستانکار، بدهکار، مانده بستانکار، ...) برابر باقی میمانند. یعنی با تغییر یکی، بقیه نیز تغییر میکنند. بدین ترتیب دیگر گرینه گزینه « عرض ستونهای نمایش گزارش بصورت هوشمند تنظیم شود.» در تنظیمات سیستم (گزارشها) تاثیری بر این گزارش ها نخواهد داشت. این عمل باعث افزایش سرعت نمایش و انتخاب در این گزارش ها می‌شود.

26 اسفند 87:

در صورتیکه لیستهای زیر خالی بود، خطا تولید میشد، اصلاح گردید. -تعریف حساب معین -تعریف حساب تفصیلی -ارتباط حساب معین با کل -ارتباط حساب تفصیلی با معین-ارتباط حساب‌های تفصیلی با هم -تعریف دسته چک -تعریف واحدها

امکان تولید برگشت از فروش انبار از طریق برگشت از فروش بخش فروش به صورت آزمایشی. در آینده این امکان اتوماتیک خواهد شد. یعنی هنگام ذخیره برگشت از فروش در بخش فروش، حتماً برگشت از فروش انبار تولید خواهد گردید. اگر در تنظیمات سیستم گزینه تعیین هوشمند عرض ستونها انتخاب نشده باشد، در لیست های فرم های ورود اطلاعات عرض ها بعضاً خیلی کم بود، اصلاح شد. در تولید سند سفارشات به صورت سه بندی، عبارت جدید «سررسید» در انتهای شرح دارای تاریخ صحیح نبود، اصلاح شد.

-رفع اشکال جستجو در دفاتر (که جدید ایجاد شده بود) -رفع برخی اشکالات نمایشی در لیستها -امکان جمع زدن چکهای یک شخص در هر سند -امکان واگذاری دو بندی تفصیلی اسناد دریافتنی که به روش قدیم سیستم تحت داس وارد شده اند.

-امکان انتخاب نمایش یک خطی لیست حسابها، دفاتر، چکها و ... -امکان انتخاب تعیین هوشمند کامل ارتفاع سطرها -امکان استفاده از اعداد لاتین در تعریف حسابها و تبدیل حسابهای تعریف شده موجود وقتی در لیست‌ها با Insert انتخاب میکنیم، در سطر آخر متوقف میشود (قبلاً به سطر اول برمیگشت)

 29 بهمن87:

در صورتیکه کاربری امکان دیدن مانده حساب‌های خاصی را نداشته باشد، در ورود به سیستم با خطای پیش بینی نشده مواجه میشود. این خطا در عملیات افزایش سرعت نمایش لیست حسابها بوجود آمده بود که رفع گردید.

برای سفارشات سه حالت زیر به لیست کارهای روزانه اضافه گردید:

1- سفارشهایی که 5 روز از ثبت آنها گذشته است ولی هنوز بار (خودرو) ندارند.

2- سفارشهایی که 5 روز از ثبت آنها گذشته است ولی هنوز تکمیل نشده اند (بخشی حمل شده است)

3- سفارشهایی که 5 روز از ثبت آنها گذشته است ولی هنوز کامل نیستند. (جمع دو حالت فوق) عدد «5 روز» در تنظیمات سفارشات قابل تغییر است.

در لیست کارهای روزانه، بهینه سازی صورت گرفت تا ضمن هوشمندتر شدن بازسازی آن، با هر بار زدن کلید «بازسازی» حتماً بازسازی صورت گیرد مگر آنکه فاصله دو بازسازی کمتر از 2 ثانیه باشد.

لیست کارهای روزانه در فاصله زمانی مشخصی (که در تنظیمات سیستم مشخص می‌شود و پیش فرض 15 ثانیه است) به صورت خودکار بازسازی می‌شود. این امکان بخصوص در شبکه مفید است که مسئول یا مدیر این صفحه را فعال میکند و با فعالیت پرسنل، نتیجه را در این صفحه می بینید.

13 بهمن87:

1- امکان Drag & Drop (انتقال اجزاء با موس) به تعریف چارچوب چاپ فاکتور و پیش فاکتور اضافه گردید.

2- رفع مشکل جدیداً ایجاد شده در خصوص حذف کالاها از فاکتور فروش و رسید و حواله و سایر فرم های انبار صنعتی.3- اضافه کردن پیغام اطمینان در حذف فاکتور فروش، رسید، حواله و سایر فرم های مشابه.

4- در چاپ سند حسابداری، قلم حسابها دو و چهار واحد (بر حسب سطح حساب) بزرگتر چاپ می‌شود.

5- در تعریف کاربران هنگام تعیین دسترسی برای «سیستم فروش» خطا ایجاد می‌شد، رفع گردید.

6- در آخرین اصلاح ترازها، بجای جمع مانده‌ها ، جمع  کارکر12

12 بهمن87:

1- کلیه لیست‌ها در ساختار جدید بازسازی شد. (لیست‌ها عبارتند از بخش اصلی گزارشها، لیست حسابها، لیستهای فرمهای فاکتور فروش، رسید و حواله انبار، و ...) در ساختار جدید، سرعت نمایش لیست حسابها هینه سازی گردید و حدود 80% سریعتر شد. این موضوع بیشتر در لیست حساب‌ها مشهود است که اطلاعات آن در حافظه است و برای دریافت آن از بانک اطلاعاتی زمان صرف نمی‌شود.ات آن در حافظه است و برای دریافت آن از بانک اطلاعاتی زمان صرف نمی‌شود.

توجه: در لیست جدید امکان اسکرول با موس وجود دارد. گزارش‌های

2- در خزانه داری، منوی «تنظمات» اضافه شد. فعلاً یک عدد دریافت می‌شود که برای شرکت‌هایی که تعداد چک وصول نشده زیاد دارند، مفید است. می‌توان چک‌های نمایش داده شده برای وصول را به چک‌هایی که تاریخ آنها چند روز آینده است محدود کرد و لیست وصول را خلاصه کرد. را خلاصه کرد.

3- نمایش «لیست کالاها» در منوی انبار اضافه گردید. در آینده امکان اصلاح اطلاعات کالاها از طریق این لیست ایجاد می‌شود.

4- امکان تعیین تصویر برای صفحه زمینه سیستم با قابلیتهای مختلف

5- در لیست حساب‌ها، امکان جستجو بر حسب محدوده مبلغ مانده بدهکار، مانده بستانکار، بدهکار، و بستانکار اضافه شد.

6- در لیست حسابها، نمایش ردیف اضافه شد. (پایین وسط)

7- در لیست حسابها امکان انتخاب نوع جستجو به صورت مستقیم اضافه شد. (سمت چپ کادر جستجو یک گزینه وجود داشت، دو تا شد)